Quality Score czyli wynik Jakości


Według googla Quality Score ( pol. Wynik Jakości) jest podstawą do mierzenia jakości i zgodności z danym tematem reklam Adwords i ustalania minimalnego CPC (cost-per-click) dla Googla i sieci wyszukiwania. Ten wskaźnik jest determinowany przez CTR (click-through-rate) słów kluczowych wybranych przez reklamodawcę, zgodności z tematem reklam, słów kluczowych i landing paga.

2 Comments

Add yours

+ Leave a Comment